459.324 tin đăng 435.473 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Sách & Đồ văn phòng

Túi hồ sơ cán bộ công chức
5.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Sổ theo dõi chi tiết thu tiền Đảng phí các đơn vị cấp dưới mẫu mới nhất
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Quyển Sổ thu chi Đảng phí và nguồn thu khác mẫu mới nhất
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
4 quyển mẫu lý lịch Đảng viên 1- HSĐV
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Quyển sổ quỹ tiền mặt mẫu mới nhất
20.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Hợp đồng lao động Tiếng Việt và Tiếng Anh (Song ngữ)
2.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Mẫu S11-H: Sổ quỹ tiền mặt
20.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán các loại mẫu sổ S01, S02, S03, S04/ĐP Đảng phí
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
3 bìa kẹp mẫu 01b, 06b, 07b-BNV/2019 ban hành theo thông tư 07
15.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Lý lịch của người xin vào Đảng ''Bìa in hình búa liềm''
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Túi hồ sơ có đáy chính hãng, giá rẻ, uy tín, chất lượng toàn quốc
5.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán quyển sơ yếu lý lịch mẫu 1a-năm 2007
5.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán bìa kẹp lý lịch, bằng cấp
3.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Lý lịch của người xin vào đảng ''Bìa hồng''
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán quyển lý lịch của người xin vào Đảng
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán mẫu B01 của bộ hồ sơ cán bộ, công chức
25.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội