876.564 tin đăng 421.574 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Cây lâm nghiệp

Tìm thấy 28 sản phẩm
Hạt giống giá tỵ (tếch)
10.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Hạt giống trám đen
200.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Hạt giống mun sừng
3.000.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Trung tâm giống cây lâm nghiệp bùi đoàn
3.000.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Mỡ cây giống lâm nghiệp
1.000.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Yên Bái - Yên Bái
Hạt giống cây gáo
2.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Cây giống Sưa đỏ
5.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
CÂY GIỐNG CHÀ LÀ
250.000VND
giá gốc: 300.000VND
Viện Cây Giống Trung Ương Huyện Gia Lâm - Hà Nội
Chuyên cung cấp cây lâm nghiệp các loại số lượng lớn chất lượng cao
Liên hệ
Nguyễn Thị Thu Hường - Trung Tâm Giống Cây Trồng Công Nghệ Cao - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Huyện Gia Lâm - Hà Nội
Chuyên cung cấp giống cây lâm nghiệp các loại
4.500VND
giá gốc: 5.000VND
Nguyễn Thị Thu Hường - Trung Tâm Giống Cây Trồng Công Nghệ Cao - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Huyện Gia Lâm - Hà Nội
Bán cây lâm nghiệp giá trị kinh tế cao
Liên hệ
Trương Lạc Sơn - Hòa Bình
Lùi lại Trang 2/1