Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghề
Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghề
Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghề
0974528387
phòng 603 nhà c6 khối 2 khu đô thi mỹ đinh 1

Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghề

Đào tạo: Tin học, Ngoại ngữ, Kế toán, Nghiệp vụ Sư phạm, Sư phạm dạy nghề…
Kỹ năng hành chính: Văn thư, Thư ký, Lễ tân, Giao tiếp, Văn hoá công sở, ISO…
Nghiệp vụ xây dựng: Đấu thầu, Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Kỹ sư định giá, Chỉ huy trưởng, An toà