876.564 tin đăng 390.217 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Hóa chất

Bán ZnCN2-Kẽm-Xyanua-Zinc-Cyanide
200.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán SnCl2-Stannous-Chloride-Tin-Chloride-Thiếc-Clorua
400.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Ban-CaCl2-Calcium-Chloride-Canxi-Clorua-Canxi-Diclorua-Pharma
42.000VND
giá gốc: 45.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Ba Đình - Hà Nội
Bán Calcium-Iodate-Ca(IO3)2 canxi iotdat
500.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Selenium-Dioxide-SeO2
1.600.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Sodium-Thiocyanate-NaSCN
58.000VND
giá gốc: 60.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Chlorinated Paraffin 52% (CP52 ) ,CP52,Chlorinated Paraffin 52% nhập khẩu Thái Lan
16.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán KCL-Kali-Clorua-Potassium-Chloride cấp độ dược phẩm
28.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán KMnO4-Kali-Pemanganat-Potassium-Permanganate
95.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Paladium-Chloride-PdCl2 chất lượng giá rẻ.
402.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán K4P2O7-Kali-Pyrophotphat-Potassium-Pyrophosphate
115.000VND
giá gốc: 120.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Ba Đình - Hà Nội
POTASSIUM AMYL XANTHATE ( #PAX )
58.000VND
giá gốc: 60.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Bán Sodium-Naphthalene-Formaldehyde
25.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Amoni biflorua, ammonium bifluoride, NH4HF2
76.000VND
giá gốc: 78.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán MNBSA C6H4NNaO5S-Nitrobenzenesulfonic-Acid-Sodium-Salt-resist salt granules
82.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Nickel S-Round
278.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội