876.564 tin đăng 421.574 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Hóa chất

Phụ gia Malic acid Fuso (C4H6O5) – Nhật Bản
63.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phân bón Potassium sulfate (K2SO4) – Sesoda/Đài Loan
15.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sodium Benzoate (NaC7H5CO2) – Hugestone/Trung Quốc
45.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sodium Benzoate (NaC7H5CO2) – HVF/Trung Quốc
59.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sodium Benzoate (NaC7H5CO2) – Kalama/Mỹ
72.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Citric acid monohydrate (C6H8O7.H2O) – Trung Quốc
25.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Muối lạnh Yanxue ,Muối Ammonium Chlorid, Muối NH4Cl....
5.000VND
Trần Thị Mỹ Linh Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sorbitol 70% Solution (C6H14O6) - Đài Loan
14.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Dextrose Monohydrate Powder (C6H12O6.H2O) – Ambuja/Ấn Độ
20.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Đường Sucralose (C12H19Cl3O8) - Trung Quốc
15.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sodium tripolyphosphate (Carfosel 994 - Na5P3O10) – Prayon/Bỉ
90.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phân bón Sulfate of potash (Potassium sulfate - K2SO4) – Hàn Quốc
20.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Bentonite powder - Ấn Độ
15.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sodium Benzoate (NaC7H5CO2) – Hà Lan
51.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sodium Benzoat (NaC7H5CO2) – Snowhite/Trung Quốc
40.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sodium Erythorbate (E316) – Fuco/Nhật Bản
141.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh