876.564 tin đăng 421.574 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Hóa chất

Phân bón DKP (Dipotassium phosphate anhydrous) – Kolod/Trung Quốc
70.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sodium nitrate (NaNO3) – Hàn Quốc
9.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phân bón Potassium nitrate (KNO3)
37.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sodium tripolyphosphate (STPP - Na5P3O10) –Innophos/Canada
65.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Đường Aspartame E951 (C14H18N2O5) - SinoSweet/Trung Quốc
18.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Calcium chloride (CaCl2) - Trung Quốc
20.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phân bón DKP (Dipotassium phosphate trihydrate) - Kolod/Trung quốc
65.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sodium Hexametaphosphate (SHMP - (NaPO3)6) - Xuzhou Hengxing/Trung Quốc
80.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Sodium hexametaphosphate (SHMP - (NaPO3)6) – Xingfa/Trung Quốc
81.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia L - ascorbic acid – 2 - phosphate (Vitamin C 35%) – Ningxia/Trung Quốc
99.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Trisodium citrate (Na3C6H5O7) – Weifang/Trung Quốc
59.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Ascorbic acid (Vitamin C) - Trung Quốc
101.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gian Paclobutrazol 20WP (Paclo 20%) - Trung Quốc
30.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phụ gia Vitamin E 50%, feed grade – ZMC/Trung Quốc
94.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Phân bón NPK 20-20-20+TE - Pháp
15.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Hoá chất Chlora – Chlorine 70% (Ca(OCl)2 - Ấn Độ
35.000VND
Thanh Bi - CÔNG TY CỔ PHẦN M&M POWER Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Lùi lại Trang 3/3