876.564 tin đăng 390.217 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Hóa chất

Bán acid-acetic axit-axetic CH3COOH
24.000VND
giá gốc: 25.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Bạc-thanh- tinh khiết, Ban Silver-Anode-Pure
14.000.000VND
giá gốc: 15.000.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Ba Đình - Hà Nội
Bán AgNO3-Bạc Nitrat-Silver-Nitrate
11.000.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Copper ball mitsubishi Japan, Đồng bi Nhật
132.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán xút hạt NAOH ĐÀi LOAN
13.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Na4P2O7-TSPP-Natri-Pyrophotphat
42.500VND
giá gốc: 43.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán KCN-Potassium-Cyanide-Kali-Xyanua hàng nhập khẩu trực tiếp
33.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán NaCN, Ban-Natri-xyanua, Ban-Sodium-Cyanide nhập khẩu chính ngạch Mỹ, Trung Quốc
10.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Bán TIPA 85% (Triisopropanolamine 85% )
42.500VND
giá gốc: 43.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Diethanol Isopropanolamine 85%, DEIPA 85%, Vicasol
42.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Sodium-Hypophosphite-NaH2PO2-Natri-Hypophotphit
62.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Ba Đình - Hà Nội
Bán SODIUM SELENITE, NATRI SELENIT, NA2SEO3
6.280VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Bột-Vonfram-Wolfram-Tungsten
2.500.000VND
giá gốc: 2.800.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán-Silver-Cyanide-AgCN-Bạc-Xyanua-Muối-Bạc
14.000.000VND
giá gốc: 15.000.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Ba Đình - Hà Nội
Bán NiCO3-Niken-Cacbonat-Nickel-Carbonate
368.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Triethanolamine (TEA 99%)
32.600VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Lùi lại Trang 3/3