876.564 tin đăng 396.847 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Hóa chất

YUCCA
8.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
SODIUM SULFATE
8.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
SODIUM METABISULPHITE
8.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
TPGDA Ebecryl TPGDA
8.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Mua Bán: Diacetone alcohol, DAA, (CH3)2C(OH)CH2COCH3, chất trong tẩy rửa kim loại...
9.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
MAGNESIUM OXIDE MgO 85%
5.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Acid Oxalic, Axit Oxalic, C2H2O4.2H2O
8.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Quận 1 - Hồ Chí Minh
Bán AMMONIUM BIFLUORIDE - NH4HF2 99%
40.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Bay sơn, nhanh, gọn, đẹp: GEL Tẩy Sơn
7.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Giá bán của: L-Trytophan, chất sản xuất thức ăn chăn nuôi
7.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Potassium Pyrophosfate, Potassium Pyrophosphate, Kaly Pyrophosphate, Kali Pyrophosfate, K4P2O7
7.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Sodium Lignosulphonate
8.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Cung cấp: COPPER PYROPHOSFATE chất lượng
5.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
EDTA, Ethylene Diaminetra Acetic Axit, chất Khử các kim loại nặng, ổn định PH ao nuôi, mới 100 %
7.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
diethylene glycoldeg
17.500VND
giá gốc: 18.000VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Xylol, Dimethylbenzene, Xylen, C8H10, chất làm dung môi cho mực in, sản xuất keo dán mới 100%
1.200VND
VIP5 Ms Phụng - Công ty TNHH Hóa Chất Kim Mã Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Lùi lại Trang 8/3