Cung cấp các loại Giấy ép Plastic

Giấy ép plastic khổ 7x11 (CMT):
Giấy ép plastic khổ 9x12
Giấy ép plastic khổ 10x15 (CP1) - A6
Giấy ép plastic khổ 13x18 (CP2)
Giấy ép plastic khổ 16x22 (CP3) - A5
Giấy ép plastic khổ 20x25 (CP5)
Giấy ép plastic khổ 21x30 (CP6) - A4
Giấy ép plastic khổ 25x38 (CP9)
Giấy ép plastic khổ 30x40 (CP10)
Giấy ép plastic khổ 30x45 (CP11) - A3
Giấy ép plastic khổ 32x47 (CP12)

Có các độ dày 35mic, 80 mic và 125 mic.

NETSYS VIỆT NAM

Chuyên cung cấp máy ép, giấy ép Plastic, các loại máy cắt Decal Mimaki - KingCut - Pcut, Camera, Giấy in nhiệt K80 - K57..