876.564 tin đăng 407.702 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Sách

Mẫu B07 - BNV hồ sơ cán bộ công chức viên chức
25.000VND
VIP1 Shop Ánh Dương - SHOP ÁNH DƯƠNG Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Sổ giao nhận hồ sơ viên chức
15.000VND
VIP1 Shop Ánh Dương - SHOP ÁNH DƯƠNG Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Sổ thu, chi tài chính, Mẫu sổ S01-TCĐ
6.000VND
VIP1 Shop Ánh Dương - SHOP ÁNH DƯƠNG Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Sổ tay dùng cho đảng viên
90.000VND
VIP1 Shop Ánh Dương - SHOP ÁNH DƯƠNG Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ ghi danh sách đảng viên
60.000VND
VIP1 Shop Ánh Dương - SHOP ÁNH DƯƠNG Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Sổ theo dõi khai thác sử dụng hồ sơ viên chức
15.000VND
VIP1 Shop Ánh Dương - SHOP ÁNH DƯƠNG Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán quyển sổ ghi danh sách đảng viên của đảng ủy
60.000VND
VIP1 Shop Ánh Dương - SHOP ÁNH DƯƠNG Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ ghi sinh hoạt chi bộ
80.000VND
VIP5 Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ bí thư chi bộ
80.000VND
VIP5 Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ ghi biên bản sinh hoạt chi ủy
80.000VND
VIP5 Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Mẫu B07-BNV thông tư số 07/2019 ngày 01/06/2019
27.000VND
VIP5 Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán quyển lý lịch cán bộ, công chức, viên chức mẫu 01a-BNV/2019 theo thông tư số 07
10.000VND
VIP5 Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Mẫu 02a-BNV/2019 ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/tt-BNV ngày 01/06/2019
10.000VND
VIP5 Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ tay đảng viên bìa da 2021
100.000VND
VIP5 Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ danh sách đảng viên của đảng ủy
80.000VND
VIP5 Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC - Hà Nội
Bán sổ ghi nội dung sinh hoạt đảng
80.000VND
VIP5 Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội