459.324 tin đăng 435.583 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Sách

Bán sổ danh sách đảng viên của đảng ủy
80.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC - Hà Nội
Bán quyển lý lịch cán bộ, công chức, viên chức mẫu 01a-BNV/2019 theo thông tư số 07
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ tay đảng viên bìa da 2021
100.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ ghi biên bản sinh hoạt chi ủy
80.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ bìa da
100.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán quyển lý lịch cán bộ công chức viên chức theo thông tư 07/2019tt-bnv
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ ghi sinh hoạt chi bộ
80.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ bí thư chi bộ
80.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Mẫu B07-BNV thông tư số 07/2019 ngày 01/06/2019
27.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ giới thiệu sinh hoạt đảng
20.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Mẫu 02a-BNV/2019 ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/tt-BNV ngày 01/06/2019
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ ghi biên bản sinh hoạt, nghi quyết chi, đảng bộ
80.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ ghi nội dung sinh hoạt đảng
80.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bách Khoa Toàn Thư Thực Hành Hội Họa
218.000VND
Thế Hệ Mới Books - Sách Thế Hệ Mới Quận 8 - Hồ Chí Minh
Trung Châu Tử Vi Đẩu Số - Tam Hợp Phái (Bộ 2 Tập)
680.000VND
Thế Hệ Mới Books - Sách Thế Hệ Mới Quận 8 - Hồ Chí Minh
Những nhà tư tưởng lớn Andorno trong 60 phút
80.000VND
Thế Hệ Mới Books - Sách Thế Hệ Mới Quận 8 - Hồ Chí Minh