359.864 tin đăng mua bán và 146.643 thành viên
QC Đối tác Thiết bị công nghiệp, sản xuất mới cập nhật
VIP Thiết bị công nghiệp, sản xuất mới cập nhật
 • Hoàng Tài - Thiết Bị Tự Động Hóa Công Nghiệp
  Cần bán/Dịch vụ Bộ thủy lực PR-102 Type, Pora viet nam - Pora Vietnam - TMP Vietnam
  Liên hệ
  2 Lượt xem chi tiết
  Bộ thủy lực PR-102 Type, Pora viet nam - Pora Vietnam - TMP Vietnam Bộ thủy lực PR-102 Type, Pora viet nam - Pora Vietnam - TMP Vietnam
  Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !
  Nguyễn Hoàng Tài

  PR-102LIFT
  PR-106A-A/M, A/C
  PR-SV101N, PR-SV101LN
  PR-SV102N
  PR-106A-A/M, A/C Remote Controller
  PR-RC-100
  PR-WIR-070
  PR-WIR-140
  PRB-45WI₂
  AW930L-IR-D
  AW930L-IR-D Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-65WI₂
  AW930L-IR-C
  AW930L-IR-C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-5Y₃F
  AW930L-IR-I
  AW930L-IR-I Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-10Y₃F
  AW1080L-IR-P
  AW1080L-IR-P Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-20Y₃F
  AW1080L-IR-D
  AW1080L-IR-D Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-20Y₃F
  AW1080L-IR-C
  AW1080L-IR-C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-65Y₃F
  AW1080L-IR-I
  AW1080L-IR-I Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-5HI₁
  PRHL-2HP
  PRHL-2HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-10HI₁
  PRHL-3HP
  PRHL-3HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-2.5W₃
  PRHL-5HP
  PRHL-5HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-5W₃
  PRHL-7.5HP
  PRHL-7.5HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-10W₃
  PRHL-10HP
  PRHL-10HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-20W₃
  PRPS-700~1500L
  PRPS-700~1500L Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-40W₃
  PRTF-120
  PRTF-120 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-65W₃
  PNRB-150
  PNRB-150 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-5YS₃
  PNRB-220
  PNRB-220 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-10YS₃
  PNRB-370
  PNRB-370 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-20YS₃
  PNRB-550
  PNRB-550 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-40YS₃
  PNRB-750
  PNRB-750 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-0.3 YN-24
  PRPS-02
  PRPS-02 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-0.6 YN-24
  PRCC-08K-50K
  PRCC-08K-50K Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-1.2 YN-24
  PRDH-050
  PRDH-050 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-2.5 YH-24
  PRDH-075
  PRDH-075 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-5 YH-24
  PRDH-100
  PRDH-100 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-Y4
  PRDH-150
  PRDH-150 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-5Y₃F
  PRDH-200
  PRDH-200 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-10Y₃F
  PRDH-300
  PRDH-300 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-20Y₃F
  PRDH-400
  PRDH-400 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-40Y₃F
  Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRB-65Y₃F
  Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  Power culth
  Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRC-0.2 AN
  PRC-2.5C₃
  PRC-2.5C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRC-0.5 AN
  PRC-5C₃
  PRC-5C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRC-200A
  PRC-10C₃
  PRC-10C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRC-400A
  PRC-20C₃
  PRC-20C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRC-1.2A₃
  PRC-40C₃
  PRC-40C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRC-2.5A₃
  PRC-0.06A4
  PRC-0.06A4 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRC-5A₃
  PRC-0.3A4
  PRC-0.3A4 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRC-10A₃
  PRC-0.6A4
  PRC-0.6A4 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRC-20A₃
  PRC-65A₃
  PRC-65A Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
  PRC-40A₃
  Pora VietNam
 • Hoàng Tài - Thiết Bị Tự Động Hóa Công Nghiệp
  Cần bán/Dịch vụ Đồng hồ áp suất, Wise Vietnam - Wise Control Vietnam -TMP Vietnam
  Liên hệ
  3 Lượt xem chi tiết
  Đồng hồ áp suất, Wise Vietnam - Wise Control Vietnam -TMP Vietnam Đồng hồ áp suất, Wise Vietnam - Wise Control Vietnam -TMP Vietnam Đồng hồ áp suất, Wise Vietnam - Wise Control Vietnam -TMP Vietnam
  Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !
  Nguyễn Hoàng Tài

  Pressure measurement
  Air regulator service pressure gauge fully stainless steel wetted parts
  P113
  General service pressure gauge with economic design diaphragm seal
  P170
  Euro gauge Inductive contact type diaphragm pressure gauge
  P501,P502
  Euro gauge Electrical contact type diaphragm pressure gauge
  P570
  Density monitoring system
  P580
  Differential pressure gauge with inductive contact
  P601,P602,P603,P604,P605
  High static differential pressure gauge with inductive contact
  P611,P612,P613,P614,P615
  Differential pressure gauge with bellows element
  P670
  P1104A4EDB05010
  General Service industrial pressure gauge
  Dial size:100mm
  Bottom connection, direct, ½”NPT
  Range: 0-15 kg/cm2
  P1104A4EDB04710
  Pressure gauge
  Dial size:100mm
  Bottom connection, direct, ½”NPT
  Range: 0-10kg/cm2
  P1104A4EDB05210
  Pressure gauge
  Dial size:100mm
  Bottom connection, direct, ½”NPT
  Range: 0-25kg/cm2
  P1104A4EDB05710
  Pressure gauge
  Dial size:100mm
  Bottom connection, direct, ½”NPT
  Range: 0-50kg/cm2
  P1102A4EDB04710
  Pressure gauge
  Dial size:60mm
  Bottom connection, direct, 1/4”NPT
  Range: 0-10kg/cm2
  P1102A4EDB04510
  Pressure gauge
  Dial size:60mm
  Bottom connection, direct, 1/4”NPT
  Range: 0-6kg/cm2
  P2524A3EDB04530
  Pressure gauge
  Dial:100mm
  Mounting type A
  Connection: ½”NPT
  Range: 0-6 Kgf/cm2
  P2524A3EDB04730
  Pressure gauge
  Dial:100mm
  Mounting type A
  Connection: ½”NPT
  Range: 0-10Kgf/cm2
  P2524A3EDB05230
  Pressure gauge
  Dial:100mm
  Mounting type A
  Connection: ½”NPT
  Range: 0-25 kg/cm2
  P2522A4CDB04530
  Pressure gauge
  Dial:63mm
  Mounting type A
  Connection: 1/4”NPT
  Range: 0-6 kg/cm2
  P2522A4CDB04730
  Pressure gauge
  Dial:63mm
  Mounting type A
  Connection: 1/4”NPT
  Range: 0-10 kg/cm2
  P7118AGEDB047D0
  Screwed process connection diaphragm seal
  Dial : 100mm
  Range: 0-10 kgf/cm2
  Connection : 1/2"NPT
  T1104X0ED110650
  Wise Industry bimetal thermometer
  Model: T110
  Dial : 100mm
  Stem L: 100mm
  Stem out dia : 6.4mm
  Range: 0 ~ 120oC
  T1104X0ED212460
  Wise Industry bimetal thermometer
  Model: T110
  Dial : 100mm
  Stem L: 120mm
  Stem out dia : 8mm
  Range: 0 ~ 300oC
  T1204AW0EA210650
  Process industry bimetal thermometer
  Model: T120
  Dial : 100mm
  Stem L: 100mm
  Stem out dia : 8mm
  Range: 0 ~ 120oC
  T1204AW0EA212450
  Process industry bimetal thermometer
  Model: T120
  Dial : 100mm
  Stem L: 100mm
  Stem out dia : 8mm
  Range: 0 ~ 300oC
  T4009V1ED310450
  Glass Thermometer
  Model: T400
  Stem L: 100mm
  Stem out dia :10mm
  Range: 0 ~ 100oC
  P113
  P660
  P228
  P912
  P913
  P914
  P170
  P680
  P229
  P930
  P501, P502 P710
  P720
  P730 P235S, P235B P940 series
  P570 P740 P239 P945 series
  P580 P751
  P252
  P946 series
  P601, P602, P603, P604, P605 P752 P253 P953 series
  P611, P612, P613, P614, P615 P752S P254 P961, P962, P963, P964, P965
  P670 P753 P255 P970
  P690 P753S P257 P990 series
  P701 P754
  P258
  P991 series
  P750 series P755 P259 PT840 series
  P761, P762, P763
  P756
  P330, P335 P590
  P947
  P757
  P336, P338 P620
  P630
  P110
  P770
  P359
  P621
  P111 P810 P410, P420 P631
  P112
  P820 series (316L type double melt)
  P421
  P640
  P140
  P830 series (316L type)
  P422
  P650
  P163
  P840 series (316L type) P428, P429 P520
  P221, P253 P870 series P430 P531, P532, P533, P534, P537, P539
  P222
  P910
  P911 P440 P535
  P536
  P500 P510 P542
  P543
 • A Hào - Công ty Cổ Phần Hoà Bình
  Cần bán/Dịch vụ Puly - puli đai răng
  Liên hệ
  6.520 Lượt xem chi tiết
  Puly - puli đai răng Puly - puli đai răng Puly - puli đai răng + 1
  Công ty Cổ Phần Hòa Bình (HBC) hoạt động trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm máy động lực phục vụ cho nông nghiệp, dân dụng và công nghiệp như: Động cơ đa năng, máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy xới, máy cày, máy gặt đập liên hợp, máy phát điện dân dụng, máy phát điện công nghiệp, động cơ công nghiệp….
  Chúng tôi tự hào là đại diện và phân phối các sản phẩm truyền động lực của Martin (Martin Sproket & Gear) đến từ Mỹ. Một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực truyền động cơ khí bao gồm: Pulleys, Puly truyền động, bánh răng và bánh xích.
  - Khớp nối (Couplings): Khớp nối bánh răng, khớp nối ngàm, khớp nối xích, HRC coupling, Jaw Coupling, Flex Coupling,
  - Ống lót: Tapper Bushings & QD bushings.
  - Tang trống: Wing Puly.
  Nếu quý công ty, cá nhân nào có nhu cầu hoặc quan tâm đến sản phẩm cụ thể nào xin vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi tài liệu chi tiết sản phẩm và báo giá tới quý công ty và các bạn sớm nhất.
  Chúng tôi hoan nghênh chào đón sự quan tâm của bạn và mong chờ phản hồi từ phía bạn.
  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ.
  Trinh Van Hao (mr).
  Huynh Quang Phuc (mr).
  Email: thaihaocp@gmal.com hoặc hao.trinh@hbc.com.vn.
  Skype: Trinhvanhao_th.
 • Cần bán/Dịch vụ Thang nâng người, thang nâng người cao 6m 8m 9m 10m 11m 12m 14m
  Liên hệ
  703 Lượt xem chi tiết
  Thang nâng người, thang nâng người cao 6m 8m 9m 10m 11m 12m Thang nâng người, thang nâng người 300kg 500kg 1000kg, thang nâng người giá rẻ nhất Thang nâng người, thang nâng đơn DAG, thang nâng 125kg 150kg
  Trước đây máy móc thiết bị không có sẵn nên ta thường thấy là để thi công các công trình trên cao hay làm bất cứ một công việc nào trên cao người ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian, công sức để kê cao vị trí làm việc cho phù hợp nhưng vẫn không đảm bảo được an toàn.

  Nhưng ngày nay thì khác những công việc phải làm trên cao như thi công các công trình tòa nhà, cầu vượt, sửa chữa đèn điện, lắp kính, sơn vẽ tường, khắc họa các tượng đài anh hùng,… nói chung là những công việc bắt buộc phải làm trên cao đó đã không còn là vấn đề. Bởi giờ đây đã có sản phẩm THANG NÂNG NGƯỜI.


  Thang nâng người là một thiết bị đưa người lên cao làm việc trên cao một cách thuận tiện, chính xác và đặc biệt là rất an toàn.

  Thang nânng người sử dụng khá dễ dàng, nhanh chóng. Việc nâng người và các vật dụng lên xuống chỉ việc ấn nút điều khiển là ta có thể lên xuống độ cao mình muốn.

  Và để đáp ứng yêu cầu làm việc trên cao cũng thoải mái, dễ dàng, nhanh chóng và an toàn như dưới mặt đất.

  Thang được thiết kế rất vững chắc, khung thang được làm bằng thép chất lượng cao còn phần trục nâng được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, cabin làm việc có rào chắn xung quanh, chân thang mở rộng đều khi làm việc và có khả năng bám đất tốt nên rất an toàn cho người sử dụng.

  Ngoài ra thang có hệ thống điều khiển nâng với 2 buồng nâng ở dưới thân xe và trên cabin làm việc.

  Có khóa điện tắt mở và nút ngắt nguồn khẩn cấp dùng ngắt nguồn điện kết nối khi có sự cố xảy ra.

  Có đồng hồ nước giúp người sử dụng định vị vị trí cân bằng nền làm việc cho thang.

  Có van chống quá tải trọng giúp thang ngừng hoạt động khi nâng quá tải trọng cho phép.

  Có van xả an toàn giúp thang nâng có thể hạ xuống khi có sự cố mất điện.

  Bánh xe được làm bằng nhựa PU bọc thép giúp thang nâng di chuyển nhẹ nhàng không làm trầy xước mặt nền.

  Thang có các tải trọng và chiều cao nâng như sau:

  Tải trọng nâng: 300kg, 500kg, 1000kg.

  Chiều cao nâng: 6m, 7.5m, 9m, 11m, 12m, 14m.

  Với vô số ưu điểm thang nâng người đã được sử dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các doanh nghiệp sử dụng.

  Mọi thông tin chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ:

  Công Ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội

  Cơ sở 1: A25,Km 14+200, QL1A, KCN Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội

  Cơ sở 2: 133 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

  Email: cnhn.kd09@gmail.com
 • Cần bán/Dịch vụ Xe thang nâng người làm việc trên cao, XE SỬA CHỮA ĐIỆN 12M, 14M, 15M, 18M...
  1.230.000.000VND
  2.367 Lượt xem chi tiết
  XE THANG NÂNG NGƯỜI 15M - 18M XE THANG NÂNG NGƯỜI 18M XE NÂNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN CAO 18M + 1
  MH- CẦU NỐI THÀNH CÔNG
  NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ NÂNG HÀNG ĐẦU
  Chúng tôi cung cấp các dòng xe nâng người,xe thang nâng người làm việc trên cao, xe thang nâng, xe sửa chữa điện...có chiều cao nâng Từ 10m đến 75m
  Bán xe thang nâng người làm việc trên cao 15m: Hiện nay, việc sửa chữa điện, treo biển quảng cáo, thay thế bóng điện trên đường phố, sửa chữa các hạng mục hay làm việc trên cao thường phải leo lên hoặc kê đệm rất khó khăn và mất không gian làm việc lại còn mất an toàn ảnh hưởng đến những người khác và công trình xung quang. Nắm bắt và thấu hiểu được nhu cầu và khó khăn đó DASAN cùng một số hãng trên thị đưa ra Sản phẩm XE THANG NÂNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN CAO chiều cao nâng 15m.
  THÔNG SỖ KỸ THUẬT XE THANG NÂNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN CAO 15M
  Nhãn hiệu :ISUZU QKR55F-SAMCO TNNIS DAP150
  Loại phương tiện :Ô tô nâng người làm việc trên cao
  Cơ sở sản xuất :CN Tổng công ty CK GTVT SG TNHH MTV - Xí nghiệp CK ôtô An Lạc
  Địa chỉ :36 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp. HCM
  Thông số chung:
  Trọng lượng bản thân :3355 kG
  Số người cho phép chở :3người
  Trọng lượng toàn bộ :3550kG
  Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :5100 x 1900 x 2730mm
  Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :--- x --- x ---/---mm
  Công thức bánh xe :4 x 2
  Loại nhiên liệu :Diesel
  Nhãn hiệu động cơ:4JB1 E2N
  Loại động cơ:4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
  Thể tích :2771 cm3
  Công suất lớn nhất /tốc độ quay :67 kW/ 3400 v/ph
  Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:02/04/---/---/---
  Lốp trước / sau:7.00 - 15 /7.00 - 15
  Phanh trước /Dẫn động :Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
  Phanh sau /Dẫn động :Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
  Phanh tay /Dẫn động :Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí
  Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực
  Ghi chú:
  Hệ thống nâng người làm việc trên cao nhãn hiệu DASAN model DAP150; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá
  ............
  Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nâng, chúng tôi cam kết:
  - Sản phẩm chất lượng tốt nhất

  - Phong cách phục vụ tin cậy và chuyên nghiệp

  - Đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất của Quý khách.

  -------------------------------

  Mọi chi tiết và đặt hàng sản phẩm:

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ MINH HẢI

  Địa chỉ: 47 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
  Email: doanmh333@gmail.com
 • Ms Hoa - Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý
  Cần bán/Dịch vụ Van khí nén ASCO Việt Nam
  1.000.000VND
  1 giờ trước - Quận 1 - Hồ Chí Minh
  255 Lượt xem chi tiết
  Van khí nén ASCO Việt Nam
  Đại lý phân phối sản phẩm chính hãngASCO đảm bảo giá tốt nhất thị trường .
  Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý hân hạnh là nhà cung cấp các sản phẩm ASCO đượcnhập khẩu chính hãng , đảm bảo về chất lượng và giá cả tốt nhất Việt Nam.


  Bất cứ nơi nào sản xuất hoặc chế biến xảy ra, ngày càng nhiều khách hàng đang gặp phải những thách thức đòi hỏi các giải pháp tự động hóa dịch toàn diện mà chỉ ASCO có thể cung cấp. Bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến và chéo các ứng dụng chuyên môn, ASCO đã tạo ra sản phẩm có thể kiểm soát chất lỏng và các sản phẩm và dịch vụ giúp khách hàng tối đa hóa hiệu quả, tối ưu hóa các ứng dụng.


  Nếu bạn đang cần sử dụng một trong các sản phẩm của chúng tôi , hãy liên hệ với chúng tôi để có sản phẩm chất lượng và giá tốt nhất .
  8262P232
  hoangvy@hpqtech.com
  8262P202
  0932 600 412
  8262P208
  hoangvy@hpqtech.com
  8262P212
  0932 600 412
  8223P025
  hoangvy@hpqtech.com
  8263P200
  0932 600 412
  8263P210
  hoangvy@hpqtech.com
  8223P027
  0932 600 412
  8210P093
  hoangvy@hpqtech.com
  8223POO3
  0932 600 412
  8210P094
  hoangvy@hpqtech.com
  8210P087
  0932 600 412
  8210POO7
  hoangvy@hpqtech.com
  8210P088
  0932 600 412
  ASCO 188 Series - 10mm Solenoid
  hoangvy@hpqtech.com
  ASCO 188 Series - 10mm Solenoid
  0932 600 412
  ASCO 188 High Flow Series - 10mm Solenoid
  hoangvy@hpqtech.com
  ASCO RB Series - 15mm Solenoid
  0932 600 412
  ASCO 411 Series - 19mm Solenoid
  hoangvy@hpqtech.com
  ASCO 282 Series - 8mm Solenoid
  0932 600 412
  ASCO 067 Series - 10mm Solenoid
  hoangvy@hpqtech.com
  ASCO 385 Series - 16mm Solenoid
  0932 600 412
  ASCO 282 Series - 17 to 30mm Solenoid
  hoangvy@hpqtech.com
  ASCO 458 Series - 19mm Solenoid
  0932 600 412
  ASCO 190 / 330 Series - 21 to 25mm Solenoid
  hoangvy@hpqtech.com
  ASCO 067 Series - 22mm Solenoid
  0932 600 412
  ASCO 368 Series - 25mm Solenoid
  hoangvy@hpqtech.com
  ASCO 8296 Series - 26 to 45mm Solenoid
  0932 600 412
  ASCO 282 Series - 32mm Solenoid
  hoangvy@hpqtech.com
  ASCO 8396 Series - 45mm Solenoid
  0932 600 412
  ASCO 284 Series - 17 to 42mm Solenoid
  hoangvy@hpqtech.com
  ASCO 384 Series - 17 to 42mm Solenoid
  0932 600 412
  ASCO 388/ 390/ 401 Series - 21 to 38mm Solenoid
  hoangvy@hpqtech.com
  Hãy liên hệ với chúng tôi để có sản phẩm chất lượng , giá cả tốt nhất .
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚ QUÝ


  Skype : vy.hpq
 • Tuấn Anh - Công ty TNHH - TM - XNK Anh Thiên Phúc
  Cần bán/Dịch vụ Thép ống đúc 273 x 6.5 x 6000mm
  Liên hệ
  1 giờ trước - Ninh Kiều - Cần Thơ
  9.111 Lượt xem chi tiết
  Thép ống đúc 273 x 6.5 x6 000 mm Thép ống đúc 273 x 6.5 x6 000 mm Thép ống đúc 273 x 6.5 x6 000 mm
  thép ống đúc phi 273 x 6.5 x 6000 mm
  Chuyên cung cấp nhập khẩu trực tiếp những sản phẩm thép ống hàn ,ống đúc , ống hàn xoắn , ống dầu khí từ khu vực Đông Nam Á với những nước tiên tiến trong nghành công nhiệp nặng chế tạo như Hàn Quốc , Nhật Bản , Nga , Đài Loan , Thái Lan , Trung Quốc .....
  Thép ống hàn,ống đúc,ống hàn , ống đúc với những tiêu chuẩn, quy cách như :
  · Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…
  - Sản phẩm có đường kính từ phi 21 .......219mm, 273mm, 323mm,355mm,406mm,457mm,508mm,558mm,609mm,...710mm
  Với tiêu chuẩn SCH nhiều quy cahcs khác ,
  · ỐNG THÉP THEO TIÊU CHUẨN: ASTM/API/ASME ĐỘ DÀI: 6/9/12M
  Vui lòng gửi yêu cầu qua mail hoặc gọi điện trực tiếp để nhận được báo giá !
 • Tuấn Anh - Công ty TNHH - TM - XNK Anh Thiên Phúc
  Cần bán/Dịch vụ Thép tấm A515 12 x 2000 x 12000 mm
  Liên hệ
  1 giờ trước - Cái Bè - Tiền Giang
  8.563 Lượt xem chi tiết
  123 thép tấm a515 12x2000x12000 mm 123 thép tấm a515 12x2000x12000 mm
  Thep tam , tam thep, tam A515Gr - 70, A 516Gr - 60 , 12 x 2010 x 12000 mm
  Chúng tôi chuyên nhập khẩu trực tiêp và cung cấp thị trường tiêu dùng sản phẩm Tam thep , thep tam ,tam chiu nhiet A515 ,A516, 65G.
  Được nhập khẩu phù hợp tiêu chuẩn của Hàn Quốc , Nhật Bản , Nga , Đài Loan , Trung Quốc ..Thép tấm chịu nhiệt được sử dụng rộng rãi trong cơ khí chế tạo lò hơi, lò sấy , lò đốt , bồn chứa hóa chất , ò mạ kẽm nhúng nóng , lò đốt than đá , đốt dầu ...
  Mác thep tam lo hoi , A515, A516, A570 GrA, A570 GrD, …..theo tiêu chuẩn : ASTM
  Sản phẩm thep tam, tam ,tam thep chiu nhiet có nhiều quy cách :
  - Độ dày : 6 mm,8 mm,10 mm,12 mm,14 mm,16 mm,18 mm,20 mm,22mm,25mm,28mm,30mm......300 mm
  - Chiếu dài : 1000 mm ,6.000 mm,9.000 mm,12.000 mm
  Ngoài ra chúng tôi cung cấp sản phẩm mác thép theo yêu cầu bản vẽ của quý khách hàng.
  CÔNG TY TNHH TM XNK ANH THIÊN PHÚC
 • Tuấn Anh - Công ty TNHH - TM - XNK Anh Thiên Phúc
  Cần bán/Dịch vụ Thép hộp, thép hộp vuông, hộp thép 100x100x8x6000mm
  Liên hệ
  10.159 Lượt xem chi tiết
  Thép hộp, thép hộp vuông, hộp thép 100x100x8x6.000 mm Thép hộp, thép hộp vuông, hộp thép 100x100x8x6.000 mm Thép hộp, thép hộp vuông, hộp thép 100x100x8x6.000 mm
  Chuyên cung cấp nhập khẩu những sản phẩm thiết bị nghành công nghiệp chế tạo như thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, hộp thép được nhập khẩu từ những nước có thế mạnh trong nền công nghiệp nặng.
  Hộp thép, thép hộp vuông ,hộp vuông 100 x 100 x 6 x 6000 mm được nhập khẩu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Đài Loan, Trung Quốc....
  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn cho phép của Quốc Tế trong nền công nghiệp, cơ khí chế tạo.
  Tiêu chuẩn: JIS G3466 STKR / ASTM A500-A 106...
  Được ứng dụng: trong sản xuất cơ khí chế tạo, cơ khí kỹ thuật, chế tạo khung nhà xưởng sử dụng làm xà gồ, khung cửa trong nhà thép, nhà dân dụng, nhà tiền chế. Thép hộp vuông, hộp chữ nhật có đầy đủ các chủng loại quy cách.
  Xin gửi tới quý khách hàng tham khảo:
  Hộp vuông 50 x 50 x 3,4,5,6 x 6.000 mm
  Hộp vuông 75 x 75 x 3,4,5,6 x 6.000 mm
  Hộp vuông 90 x 90 x 3,4,5,6 x 6.000 mm
  Hộp vuông 100 x 100 x 4,5,6,8,10 x 6.000 - 12.000 mm
  Hộp vuông 120 x 120 x 4,5,6,8 x 6000 - 12000 mm
  Hộp vuông 125 x 125 x 4,5,6,8,10 x 6.000 - 12.000 mm
  Hộp vuông 150 x 150 x 4,5,6,8,10,12 x 6.000 - 12.000 mm
  Hộp vuông 175 x 175 x 4,5,6,8,10 x 6000 - 12000
  Hộp vuông 200 x 200 x 4,5,6,8,10,12 x 6.000 - 12.000 mm
  Hộp vuông 250 x 250 x 4,5,6,8,10,12 x 6.000 - 12.000 mm
  Hộp vuông 300 x 300 x 4,5,6, 8,10,12 x 6.000 - 12.000 mm
  Hộp vuông 400 x 400 x 4,5,6, 8,10,12 x 6.000 - 12.000 mm
  Hộp vuông 500 x 500 x 4,5,6, 8,10,12 x 6.000 - 12.000 mm
  Bên cạnh chúng tôi cũng cung cấp thép
  Hộp thép chữ nhật 50 x 100 mm, 75 x 150 mm, 100 x 150 mm, 200 x 400 mm, 300 x 600 mm, đều có độ dày từ 3,4,5, 6,8,10, 12li.
  Qúy khách hàng vui lòng gửi yêu cầu qua mail hoặc gọi điện trực tiếp tới Công Ty TNHH XNK TM ANH THIÊN PHUC để nhận được báo giá chính xác về sản phẩm!
 • Tuấn Anh - Công ty TNHH - TM - XNK Anh Thiên Phúc
  Cần bán/Dịch vụ Tấm thép chịu nhiệt
  Liên hệ
  7.684 Lượt xem chi tiết
  Tấm thép chịu nhiệt
  Công ty Thép Anh Thiên Phúc

  thép tấm chịu nhiệt
  Sản phẩm được nhập khẩu từ nhưng nước tiên tiến như Hàn Quốc , Nga , Nhật Bản , Mỹ , Ân Độ .....

  Thép tấm : SS400,CT3, A515 , A516, AH32,AH36, SB410, 65G,SM490 ,A36,S355JR ,KMK,Q235,Q345..

  Thep tam có nhiều quy cách độ dày chung như :

  4li,5,6,,8,10,12,14,16,18,20,22,25,26,28,30,32,34,36,38,40…500 li

  Sử dụng như : Thiết kế lò hơi công nghiệp , lò đốt rác công nghiệp , bồn xăng dầu , bình hơi , bình khí nén ,bình Gas , Thiết bị áp lực khác... Có thể sử dụng trong ngành đóng tàu , kết cấu xây dụng bồn bể chứa ...

  thông tin chi tiết xin liên hệ:
  CÔNG TY TNHH TM XNK ANH THIÊN PHÚC
  Đc : 130 - Đường Linh Trung – Khu Phố 3 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP.HCM
  Thepanhthienphuc@gmail.com
 • Tuấn Anh - Công ty TNHH - TM - XNK Anh Thiên Phúc
  Cần bán/Dịch vụ Thép tấm chịu nhiệt
  Liên hệ
  7.994 Lượt xem chi tiết
  Thép tấm chịu nhiệt Thép tấm chịu nhiệt Thép tấm chịu nhiệt
  Thép tâm, tấm thép chịu nhiệt ,Thép Anh Thiên Phúc

  Đặc điểm chung của thép tấm a515, thép chịu nhiệt ; dẻo dai, chịu nhiệt tốt ( 1400 - 1800 độ )

  - Ứng dụng : làm lò hơi, nồi hơi, ống dẫn nhiệt, những chi tiết chịu nhiệt , lò xấy ...

  - Ngoài ra công ty còn nhận gia công cuốn ống, chấn U, chấn V, hàn bồn thép tấm a515, thép chịu nhiệt cho quý khách hàng
  Sản phẩm cùng loại

  Thép tấm a36 , tấm thép A 36 10 x 2000 x 12.000 mm
  Thép tấm a36 , tấm thép A 36 10 x 2000 x 12.000 mm
  Đặt Hàng
  Thép tấm mác Q345,SCM440, XAR 400,450,500,,65G,A 572, ...
  Thép tấm mác Q345,SCM440, XAR 400,450,500,,65G,A 572, ...
  Đặt Hàng
  Thép tấm A572 , 12 x 2000 x 12.000 mm
  Thép tấm A572 , 12 x 2000 x 12.000 mm
  Đặt Hàng
  Thép tấm a 515 chịu nhiệt A515 , A516 Gr 50,60,70
  Thép tấm a 515 chịu nhiệt A515 , A516 Gr 50,60,70
  Đặt Hàng
  Thép tấm A36,6,8,10,12,14,16,18,20,25mm
  Thép tấm A36,6,8,10,12,14,16,18,20,25mm
  Đặt Hàng
  Thép tấm chịu nhiệt lạnh ASTM A 516
  Thép tấm chịu nhiệt lạnh ASTM A 516
  Đặt Hàng
  Thép tấm
  Thép tấm
  Đặt Hàng
  Thép tấm ,tấm thép SM 490,SS 490, SB 410......
  Thép tấm ,tấm thép SM 490,SS 490, SB 410......
  Đặt Hàng
  Thép tấm A 515 12mm x 2000 x 12.000
  Thép tấm A 515 12mm x 2000 x 12.000
  Đặt Hàng
  Thép tấm SS 490, SM 490 25 x 2000 x 12000 mm
  Thép tấm SS 490, SM 490 25 x 2000 x 12000 mm
  Đặt Hàng

  CÔNG TY TNHH TM XNK ANH THIÊN PHÚC
  Đc : 130 - Đ. Linh Trung – Khu Phố 3 - P.Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP.HCM

  Email : Thepanhthienphuc@gmail.com ( hoặc ) phongkinhdoanhx@gmail.com
 • Tuấn Anh - Công ty TNHH - TM - XNK Anh Thiên Phúc
  Cần bán/Dịch vụ Thép tấm chịu nhiệt, thép tấm A515, A516 16 x 2000 x 12000 mm
  22.000VND
  1 giờ trước - Tân Uyên - Bình Dương
  8.665 Lượt xem chi tiết
  Thép tấm chịu nhiệt, thép tấm A515, A516 16 x 2000 x 12000 mm Thép tấm chịu nhiệt, thép tấm A515, A516 16 x 2000 x 12000 mm
  thép tấm chịu nhiệt , thép tấm A515 , a516 16x2000x12.000 mm
  Chúng tôi chuyên nhập khẩu trực tiêp và cung cấp thị trường tiêu dùng sản phẩm Tấm thép , Thép tấm chịu nhiệt A515 ,A516, 65G.
  Được nhập khẩu phù hợp tiêu chuẩn của Hàn Quốc , Nhật Bản , Nga , Đài Loan , Trung Quốc .
  Sản phẩm thép tấm, tấm thép chế tạo có nhiều quy cách :
  - Độ dày : 6 mm,8 mm,10 mm,12 mm,14 mm,16 mm,18 mm,20 mm,22mm,25mm,28mm,30mm......300 mm
  - Chiếu dài : 1000 mm ,6.000 mm,9.000 mm,12.000 mm
  - Chiều ngang :1.000 mm,1.250 mm, 1.500 mm, 2.000 mm , 2.5000 mm , 3.000 mm
  Vui lòng gửi yêu cầu qua mail hoặc gọi điện trực tiếp để nhận được báo giá !
 • Phạm Tiền - Công Ty TNHH TM DV Mẫn Phát
  Cần bán/Dịch vụ Bơm Tsurumi 50PU2.4
  Liên hệ
  1 giờ trước - Thuận An - Bình Dương
  3.160 Lượt xem chi tiết
  bơm tsurumi u bơm tsurumi ut bơm tsurumi pu + 2
  bơm Tsurumi 50PU2.4
  Mô tả chi tiết sản phẩm
  Công suất : 0.4 Kw / 380 V
  Lĩnh vực : xử lí môi trường thành phố, thoát nước thải công nghiệp bơm chìm nước thải Tsurumi 50PU2.4

  ứng dụng : bơm chìm nước thải có chứa tạp chất rắn, chất sơ từ các nhà máy xí nghệp , bệnh viện, nhà hàng và khách sạn…
  Hãng sản xuất : Tsurumi
  Xuất xứ : nhật bản
  Bảo hành : 12 tháng
  Thông số chi tiết :
  Sản phẩm : Máy bơm Tsurumi 50PU2.4
  Công suất : 0.4 Kw / 380V / 2 cực / IP68
  Lưu lượng : 0.15 m3 / phút
  Cột áp : 6.5 m
  Đường kính họng xả : 50 mm
  bơm Tsurumi 50PU2.4 bơm được chất lỏng : nước thải, nước tầng hầm , nước hố móng , nước mang chất thải và chất sơ , bùn loãng…
  Nhiệt độ nước : 0 – 400C
  Cấu tạo bơm : cách bằng gang đúc cách xoắn, thân bơm bằng thép không gỉ 304, làm kín trục bằng phớt Sic,
  Đặc điểm kỉ thuật : có hệ thống Oil lifter nên việc bôi trơn trong quá trình hoạt động tốt nên tuổi thọ sử dụng cao ; hệ thống phảo ngắt tự động cho bơm chạy điện 1 pha
  Lớp cách nhiệt : Class E ( 1550C )
  Tốc độ vòng quay max : 3000 vòng / phút

  Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:
  Email: codienmanphat@gmail.com
 • Phạm Tiền - Công Ty TNHH TM DV Mẫn Phát
  Cần bán/Dịch vụ Máy bơm Tsurumi 50PU2.75, Bơm Tsurumi 50pu2.75
  Liên hệ
  1 giờ trước - Thuận An - Bình Dương
  4.342 Lượt xem chi tiết
  Bơm chìm nước thải Tsurumi
  Máy bơm tsurumi 50PU2.75


  Công suất : 0.75 Kw / 380 V
  Lĩnh vực : xử lí môi trường thành phố, thoát nước thải công nghiệp
  Máy bơm tsurumi 50PU2.75

  ứng dụng : bơm chìm nước thải có chứa tạp chất rắn, chất sơ từ các nhà máy xí nghệp , bệnh viện, nhà hàng và khách sạn…
  Hãng sản xuất : Tsurumi
  Xuất xứ : nhật bản
  Bảo hành : 12 tháng

  Thông số chi tiết :
  Sản phẩm : Máy bơm tsurumi 50PU2.75
  Công suất : 0.75 Kw / 380V / 2 cực / IP68
  Lưu lượng : 0.2 m3 / phút
  Cột áp : 9 m
  Đường kính họng xả : 50 mm
  Kiểu chất lỏng : nước thải, nước tầng hầm , nước hố móng , nước mang chất thải và chất sơ , bùn loãng…
  Máy bơm tsurumi 50PU2.75
  Nhiệt độ nước : 0 – 400C
  Cấu tạo bơm : cách bằng gang đúc cách xoắn, thân bơm bằng thép không gỉ 304, làm kín trục bằng phớt Sic,
  Đặc điểm kỉ thuật : có hệ thống Oil lifter nên việc bôi trơn trong quá trình hoạt động tốt nên tuổi thọ sử dụng cao ; hệ thống phảo ngắt tự động cho bơm chạy điện 1 pha
  Lớp cách nhiệt : Class E ( 1550C )
  Máy bơm tsurumi 50PU2.75
  Email: codienmanphat@gmail.com
 • Phạm Tiền - Công Ty TNHH TM DV Mẫn Phát
  Cần bán/Dịch vụ Motor giảm tốc Dolin; Chenta; ZenDor; Liming; Tunglee
  Liên hệ
  1 giờ trước - Thuận An - Bình Dương
  4.865 Lượt xem chi tiết
  motor động cơ giảm tốc 3 pha nhập khẩu
  BÁN MOTOR GIẢM TỐC
  Motor giảm tốc ĐÀI LOAN, ITALIA…
  Tỉ số truyền 1/5; 1/10; 1/15; 1/20; 1/25; 1/30; 1/40; 1/50; 1/60
  Công Suất: Motor giảm tốc 1/4HP; Motor giảm tốc 1/2HP; Motor giảm tốc 1HP; Motor giảm tốc 2HP; Motor giảm tốc 3HP; Motor giảm tốc 5HP; Motor giảm tốc 7.5HP; Motor giảm tốc 10HP; Motor giảm tốc 15HP
  + Dolin; Chenta; ZenDor; Liming; Tunglee……

  Mọi quan tâm và thắc mắc về sản phẩm quý khách
  vui lòng liên hệ với Công Ty chúng tôi:
  CÔNG TY TNHH TM DV MẪN PHÁT
  Email: salesmanphat@gmail.com
  ! Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý khách !
 • Cần bán/Dịch vụ Dụng cụ lấy mẫu nước nằm ngang 1120-G45
  Liên hệ
  2.762 Lượt xem chi tiết
  Dụng cụ lấy mẫu nước nằm ngang 1120-G45
  Dụng cụ lấy mẫu nước nằm ngang
  Model: 1120-G45
  Hãng sản xuất: Wildco, Mỹ
  Xuất xứ: Mỹ
  Loại lấy mẫu nước theo phương ngang
  Thể tích bình chứa: 2.2 lít
  Vật liệu bình chứa: Acrylic
  Có các thể tích khác
  - Loại 3.2 lít 3-1130-G45 (1130-G45)
  - Loại 6.2 lít 3-1160-G45(1160-G45)
  - Loại 8.2 lít 3-1180-G45 (1180-G45)

  Liên hệ:
  Công ty phân phối sản phẩm Wildco tại Việt nam
  - Công ty TNHH TXP Việt Nam
  - Địa chỉ: Số 145-C3, đường Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai, Hà Nội
  - Mail: txpvietnam@gmail.com
 • Trần Thị Tuyến - windcam
  Cần bán/Dịch vụ Máy CNC đa năng công nghệ cao
  Liên hệ
  2 giờ trước - Văn Lâm - Hưng Yên
  375 Lượt xem chi tiết
  Máy CNC đa năng công nghệ cao Máy CNC đa năng công nghệ cao Máy CNC đa năng công nghệ cao + 1
  Làm giàu không khó chỉ cần bạn có đủ đam mê, lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo chắc chắn thành công sẽ đến với bạn.! Đông Phương Hà Nội cùng bạn khởi tạo thành công.

  Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí khách hàng để nỗ lực đem đến những sản phẩm cnc đa năng chất lượng vượt trội đáp ứng được yêu cầu cao nhất. Công nghệ tự động hóa cao - chất lượng sản phẩm hàng đầu Việt Nam dòng máy cnc khắc tranh gỗ thương hiệu Wincam luôn chiếm trọng sự tin tưởng của Quý khách hàng.

  máy cnc khắc tranh gỗ giá rẻ

  Với trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chế tạo máy CNC Đông Phương luôn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nội địa và quốc tế. Dòng máy cnc làm quảng cáo một công cụ đắc lực cho các bác chuyên làm quảng cáo, trang trí nội thất.

  máy cnc làm quảng cáo đa công dụng

  Dòng máy cnc đục tượng một sản phẩm thông minh được chuyên dùng chạm khắc tượng gỗ, sản xuất nội thất, trụ cầu thang...

  máy cnc đục tượng thương hiệu wincam

  Ngoài các sản phẩm chuyên dùng trong ngành gỗ Đông Phương chúng tôi chuyên cung cấp loại máy cnc khắc đá hoạt động bền bỉ theo thời gian. Để kiểm chứng tận mắt hãy trực tiếp xưởng sản xuất của chúng tôi để cùng cảm nhận về chất lượng cùng dịch vụ tối ưu nhất.

  máy cnc khắc đá chất lượng bền bỉ

  Chất lượng làm nên thương hiệu vàng cho sản phẩm.
  Quý khách hàng quan tâm xin vui lòng liên hệ với Mr Huệ
  Công ty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội
  Chuyên cung cấp các dòng máy cnc khắc gỗ, máy cắt khắc laser, máy cắt plasma cnc linh kiện cnc và cắt khắc quảng cáo.
  Trụ sở: KM17 - QL5 - Hồng Thái - Lạc Hồng - Văn Lâm - Hưng Yên
  Chi nhánh TP.HCM: Số 868 - QL1A - KP5 - P.Thah Xuân - Q12
  Chi nhánh Đồng Nai: Số 404/ 406 - QL1A - P.Tân Hòa - TP. Biên Hòa
 • Cần bán/Dịch vụ Nồi hấp tiệt trùng
  Liên hệ
  2 giờ trước - Quận 12 - Hồ Chí Minh
  12 Lượt xem chi tiết
  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG
XUẤT XỨ: HUNG YI - ĐÀI LOAN
MODEL: HY-260
 - Vật liệu chế tạo: inox 304
 - Kích thước buồng: 260mm * 460mm
 - Kích thước ngoài: 470mm * 360mm * 600mm (W * H * D)
 - Thể tích buồng: ~ 24.4L
 - Cài đặt thời gian: 0~35 minutes
 - Nhiệt độ hấp tối đa: 127oC
 - Công suất: 1000W
 - Cơ cấu an tòan với van xả và van xả khẩn cấp.
 - Cung cấp kèm theo hộp hấp tiệt trùng bằng thép không gỉ kích thước 42cm x 20 cm x 14cm
 - Nguồn điện: 220V/1.5KW/7.5Amp.
  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG
  XUẤT XỨ: HUNG YI - ĐÀI LOAN
  MODEL: HY-230
  - Vật liệu chế tạo: inox 304
  - Kích thước buồng: ø230mm * 390mm
  - Kích thước tổng: 410mm * 330mm * 470mm (W*H*D)
  - Thể tích buồng: ~ 16.2L
  - Thời gian tiệt trùng: 35 - 60 phút
  - Nhiệt độ hấp tối đa: 127oC
  - Công suất: 1000W
  - Cơ cấu an tòan với van xả và van xả khẩn cấp.
  - Cung cấp kèm theo hộp hấp tiệt trùng bằng thép không gỉ kích thước 35cm x 18 cm x 12cm
  - Nguồn điện: 220V/7Amp.
 • Cần bán/Dịch vụ Xe nâng mặt bàn Model: TT150
  4.200.000VND
  2 giờ trước - Quận 12 - Hồ Chí Minh
  923 Lượt xem chi tiết
  Xe nâng mặt bàn Model: TT150 Xe nâng mặt bàn Model: TT150
  - Tải trọng nâng: 150kg
  - Chiều cao nâng thấp nhất 220mm
  - Chiều cao nâng cao nhất 720mm
  - Kích thước mặt bàn 450x700mm
  - Kích thước bánh xe phuy 25x100mm
  - Xuất sứ: Trung Quốc
 • Cần bán/Dịch vụ Súng phun sơn tự động Iwata WA101-082P
  2.000.000VND
  1.547 Lượt xem chi tiết
  Súng phun sơn tự động Iwata WA101-082P
  Súng phun sơn tự động Iwata WA101-082P
  Công ty chúng tôi là nhà cung cấp thiết bị công nghiệp sơn hàng đầu tại thị trường việt nam.
  Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng dòng súng phun sơn tự động của hãng Anest Iwata – nhật bản với các thông số kỹ thuật như sau:
  - Súng phun sơn tự động WA101 “ loại nhỏ” với các model: WA101 - 082P, WA101 – 102P, WA101 – 132P tuơng đương đường kính lỗ phun 0.8mm, 1.0mm và 1.3mm thích hợp cho phun gỗ, nhựa, công nghiệp ôtô, y tế…
  Súng phun sơn tự động WA200 “ loại lớn” với các model: WA200 - 152P, WA200 – 202P, WA200 – 252P tuơng đương đường kính lỗ phun 1.5mm, 2.0mm và 2.5mm thích hợp cho phun keo, phun gốm sứ, phun tôn, phun ngói…
  Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại sung phun sơn thông thường khác và phụ kiện ngành sơn như
  - cây khuấy sơn
  - bơm màng, nồi trộn sơn
  - dây sơn
  - súng sơn các loại và linh kiện thay thế
  Tất cả các sản phẩm đều mới 100% và được bảo hành chu đáo 12 tháng tùy từng sản phẩm

  Mọi chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ!
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP T.H.C
  84/59/9 Bùi Quang Là, Phường 12, Q. gò Vấp, Tp. HCM
  Đại diện: Mr Nguyễn Cường

Thiết bị công nghiệp sản xuất, Thiết bị công nghiệp sản xuất giá rẻ, Chợ tốt Thiết bị công nghiệp sản xuất mới cũ, Thiết bị công nghiệp sản xuất giá bao nhiêu, Tìm so sánh giá Thiết bị công nghiệp sản xuất Nhanh, Thiết bị công nghiệp sản xuất ở đâu
Thiết bị công nghiệp sản xuất, Cộng đồng Mua Bán Nhanh Thiết bị công nghiệp sản xuất, Thiết bị công nghiệp sản xuất giá rẻ, Chợ tốt Thiết bị công nghiệp sản xuất mới cũ, Thiết bị công nghiệp sản xuất giá bao nhiêu, Tìm so sánh giá Thiết bị công nghiệp sản xuất Nhanh, Thiết bị công nghiệp sản xuất ở đâu, Mua Bán Nhanh Thiết bị công nghiệp sản xuất Dễ Dàng