7.436.384 tin đăng mua bán và 1.958.473 thành viên

Đồ chơi trẻ em Hà Nội | MuaBanNhanh.

VIP mới cập nhật
Tìm thấy 493 tin đăng mua/bán.
7 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 66
Dài 4.10m, Rộng 3.5m, Cao 1.8m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
7 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
2 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 69
Dài 3,80m, Rộng 2.8m, Cao 3.3m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
13 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 77
Dài 9.5m ,Rộng 6.5m,cao 3.3m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 72
Dài 3.90m, Rộng 1.2m, Cao 3.3m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 68
Dài 4.60m, Rộng 3m, Cao 2.8m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 67
Dài 9.5m,Rộng 3,8m,cao 3.5m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m và 0.7*1.8m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt lên hoàn mẫu 64
Dài 5.10m, Rộng 2.5m, Cao 1.8m. Bộ gồm 3 chữ A làm bằng ống thép #88.3 dày 1,4mm, 3 xích đu các... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
1 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 63
Dài 4.60m, Rộng 4.7m, Cao 3.3m. Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 62
Dài 4.60m, Rộng 4.7m, Cao 2m. Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 60
Dài 5.10m, Rộng 3.9m, Cao 2m. Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoãn mẫu 58
Dài 7.7m, Rộng 5.5m, Cao 4m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 57
Dài 5.9m, Rộng 4.6m, Cao 4m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 56
Dài 8.3m, Rộng 3.5m, Cao 4m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 55
Dài 8.0m, Rộng 5.3m, Cao 4m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 53
Dài 7.5m, Rộng 6.5m, Cao 3.3m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 51
Dài 7.6m, Rộng 6.2m, Cao 3.5m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 49
Dài 7.3m, Rộng 5.8m, Cao 3.5m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
2 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 47
Dài 8.6m, Rộng 4.5m, Cao 4.0m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt liên hoàn mẫu 46
Dài 7.8m, Rộng 4.7m, Cao 3.5m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm
8 tháng trước - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
0 Đã xem chi tiết
Bộ cầu trượt lên hoàn mẫu 44
Dài 5.3m, Rộng 4.7m, Cao 3.3m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m dầy 1.5mm , cầu thang làm bằng tôn dày... Xem thêm

Trang 1/2 Tiếp theo