876.564 tin đăng 421.280 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Hạt giống

Tìm thấy 607 sản phẩm
Hạt giống thông mã vĩ
100.000VND
giá gốc: 800.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Bán hạt giống cây ươi bay (đười ươi)
100.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Hạt xà cừ ( sọ khỉ)
300.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Hạt giống cây cải tạo đất .cốt khí điền thanh
120.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Bán hạt giống cây hông
4.000.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Bán hạt giống ngót rừng - rau sắng
100.000VND
giá gốc: 500.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Xoan hôi xoan mộc giống
600.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Hạt giống muồng hoàng yến
500.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Hạt giống thông caribe
2.000.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Hạt giống cây đương quy
7.000.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Hạt giống cây gỗ mun đen
3.000.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Bán Hạt giống cây giáng hương
200.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Bán hạt giống cây sa chi
500.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Bán hạt giống cây giống xuyên Tâm Liên
5.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Hạt giống xoan năm chấm
200.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang
Hạt giống bông gòn
100.000VND
VIP5 Bùi Đoàn - Giống cây lâm nghiệp Sơn Dương - Tuyên Quang