Ms Dung 0919 035 593 chuyên cung cấp các dòng lưới dù đan tay, chất lượng .

Mắt lưới 10-12cm hoặc 5cm theo yêu cầu

Kích thước khổ lưới đa dạng thích hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau: chống vật rơi, bao hàng, bao container, an toàn cho trẻ em.