chân đèn đôi sân khấu
điều chỉnh cao thấp
nhập khẩu chính hãng


• Công ty Âm thanh Ánh sang Quang Hà
• Địa chỉ: 209 Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm – Hà Nội