Các hình thức quảng cáo trên Taxi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, luật quảng cáo có thể thực hiện như: Quảng cáo trên toàn bộ cánh cửa sau của xe Taxi. Quảng cáo ô hình chữ nhật trên cánh cửa sau của Taxi. Quảng cáo trên ô kính tam giác trên cửa sau xe Taxi. Dán thông điệp quảng cáo ở kính sau Taxi. Quảng cáo sau hàng ghế trước của Taxi bằng túi treo tờ rơi, hình ảnh quảng cá - See more at puf