459.324 tin đăng 434.598 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Đăng ký, thông báo website, ứng dụng thương mại điện tử với Bộ Công thương

Đã xem: 28734

Đối với thủ tục thông báo website, ứng dụng TMĐT bán hàng thực hiện từ bước 1 đến bước 3.

Đối với website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT thực hiện từ bước 1 đến bước 5.

Các bước: 

  1. Đăng ký tài khoản
  2. Khai báo hồ sơ
  3. Xét duyệt hồ sơ điện tử
  4. Thẩm định hồ sơ giấy
  5. Xác nhận

Tham khảo MuaBanNhanh Đăng ký, thông báo website, ứng dụng thương mại điện tử với Bộ Công thương:

Thông báo website Bộ Công thương

Đăng ký, thông báo website, ứng dụng thương mại điện tử với Bộ Công thương

Đăng ký, thông báo website, ứng dụng thương mại điện tử với Bộ Công thương

Huyền Nguyễn