459.324 tin đăng 423.966 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Cập Nhật Sản Phẩm / Dịch Vụ Tiêu Điểm, Bán Chạy Tại Muabannhanh - Tin Đăng Xuất Hiện Tại Nhiều Vị Trí Ưu Tiên

Đã xem: 195

Với lựa chọn Sản phẩm/Dịch vụ Tiêu điểm, Bán chạy - tin đăng xuất hiện vị trí nổi bật tại Trang thành viên, bài đăng tại chuyên trang Blog, chuyên trang ChatNhanh từ MuaBanNhanh.

Số lượng hiển thị Sản phẩm/Dịch vụ Tiêu điểm, Bán chạy: 04 tin

1. Các bước thực hiện

Truy cập tài khoản MuaBanNhanh.com với số điện thoại và pass đăng nhập của bạn. Chọn tùy chình: Quản lý tin đăng

Chọn 1 trong 2 thuộc tính Khuyến mãi, giảm giá Hoặc Tiêu điểm, Bán chạy tương ứng dưới mỗi tin đăng

  • Bật: Click/Chạm để chuyển trạng thái Bật (Trạng thái màu xanh)
  • Tắt: Mặc định (Trạng thái màu Xám)

Cập nhật Sản phẩm/Dịch vụ Bán chạy, Tiêu điểm - Khuyến mãi, giảm giá trên Desktop/Laptop/Máy tính bảng

Laptop - Máy tính bảng

Cập nhật Sản phẩm/Dịch vụ Tiêu điểm, Bán chạy - Khuyến mãi, giảm giá trên Điện thoại

Điện thoại

Phiên bản APP MuaBanNhanh sẽ được cập nhật Sản phẩm/Dịch vụ Tiêu điểm, Bán chạy - Khuyến mãi, giảm giá trong thời gian gần nhất!

2. Các vị trí nổi bật tại Trang thành viên, bài viết tại chuyên trang Blog, chuyên trang ChatNhanh từ MuaBanNhanh

Bốn tin đăng lựa chọn tính năng Bán chạy, Tiêu điểm mới nhất được ưu tiên hiển thị vị trí nổi bật, kích thích xem tin đăng của bạn. Vị trí cụ thể như sau:

2.1 Bài viết tại chuyên trang Blog

Box tin sản phẩm Bán chạy, Tiêu điểm với 4 tin đăng xuất hiện cuối bài đăng tại chuyên trang Blog

Box tin sản phẩm Bán chạy, Tiêu điểm với 4 tin đăng xuất hiện cuối bài đăng tại chuyên trang Blog

Mẹo sử dụng hiệu quả Bán chạy, Tiêu điểm với bài đăng tại chuyên trang Blog:

Tình huống đưa ra: Bạn hiện cần đẩy mạnh dịch vụ "In decal áo thun"

Cách thực hiện: 

  • Lựa chọn Bán chạy, Tiêu điểm cho tin đăng dịch vụ In decal áo thun
  • Đăng bài tại chuyên trang Blog với tài khoản MuaBanNhanh của bạn

Kết quả đạt được:

  • Bài đăng với tiêu đề: In decal áo thun, áo sơ mi trên áo cần lưu ý những gì?
  • Link tham khảo: https://blog.muabannhanh.com/in-decal-ao-thun-ao-so-mi-tren-ao-can-luu-y-nhung-gi/82582
  • Cuối bài đăng Blog - tin đăng dịch vụ "in decal áo thun" hiển thị trùng khớp với nội dung. Tăng cao khả năng người đọc bài đăng Blog bấm xem tin đăng dịch vụ, liên hệ đặt dịch vụ với bạn

 

>> Hướng dẫn đăng bài viết tại chuyên trang Blog tại MuaBanNhanh

2.2 Vị trí box tin Tiêu điểm, Bán chạy tại chuyên trang ChatNhanh

Vị trí box tin Tiêu điểm, Bán chạy tại chuyên trang ChatNhanh

Chi tiết tại chuyên trang ChatNhanh của số điện thoại tại MuaBanNhanh: 0909099669.chatnhanh.com

Hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn Cập nhật Sản phẩm/Dịch vụ Tiêu điểm, Bán chạy tại MuaBanNhanh

ChatNhanh tại: https://muabannhanh.com/ChamSocKhachHang

Cập Nhật Sản Phẩm / Dịch Vụ Tiêu Điểm, Bán Chạy Tại Muabannhanh - Tin Đăng Xuất Hiện Tại Nhiều Vị Trí Ưu Tiên

Cập nhật Sản phẩm/Dịch vụ Tiêu điểm, Bán chạy tại MuaBanNhanh - tin đăng xuất hiện tại nhiều vị trí ưu tiên

Huyền Nguyễn