Dịch vụ truyền thông Media 03

Gói Dịch vụ truyền thông Media 03 trên hệ thống MuaBanNhanh là gì?

Dịch vụ truyền thông Media 03 trên hê thống MuaBanNhanh là gói dịch vụ có trả phí, hỗ trợ thành viên VIP 3 quảng bá thương hiệu trên mạng xã hội và trên hệ thống website chuyên ngành liên quan.

Quyền Lợi của Gói Dịch vụ truyền thông Media 03

1 Thành viên tự đăng bài trên blog.muabannhanh.com không giới hạn số lượng bài
2 Bài viết được biên tập bởi MuaBanNhanh: 12 bài
3 Link trong mỗi bài viết (bài viết được biên tập bởi MuaBanNhanh): 1 link
4 Seeding bài viết (bài viết được biên tập bởi MuaBanNhanh): 120 trang
5 Quảng bá mạng xã hội: 
- Slideshare.net: 4 slide
- Pinterest.com: 4 pin
- Linkedin.com: 4 post
- Tumbrl.com: 4 post
- Facebook.com: 4 post
- Plus.google.com: 4 post
- Youtube.com: 4 clip
- Hoidap.muabannhanh.com: 4 post
6 Áp dụng cho 1 lần đăng ký gói Dịch vụ truyền thông Media 03. Có thể cùng lúc đăng ký nhiều gói Dịch vụ truyền thông Media 03.
7 Giá chưa bao gồm VAT

Bảng Giá Gói Dịch vụ truyền thông Media 03

Số lượng 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5 Gói
Thanh toán 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000

Dịch vụ truyền thông Media 03

Trần Lê Minh Nhật
Tin mới nhất
Tin xem nhiều