Hướng Dẫn Cập Nhật Thông Tin Chân Trang Chuyên Trang Vipnhanh

Cập nhật hotline, email, địa chỉ, địa chỉ chi nhánh, thông tin cuối chân trang website VIPNhanh.

Bước 1: Đăng nhập chuyên trang VIPNhanh

Đăng nhập chuyên trang VIPNhanh chỉ với 5 bước đơn giản.

Chi tiết tại: Hướng dẫn đăng nhập chuyên trang VIPNhanh

Bước 2: Truy cập tab Cài đặt chọn Cài đặt

Truy cập tab Cài đặt chọn Cài đặt

Bước 3: Chọn tab Thông tin chân trang

Chọn tab Thông tin chân trang

Bước 4: Cập nhật thông tin chân trang

Cập nhật thông tin chân trang

  • Logo: Sử dụng logo hình vuông, kích thước tối thiểu là 400 x 400
  • Tên công ty: Điền chính xác tên công ty, loại hình công ty
  • Email: Điền email công ty
  • Chi nhánh 1: Điền thông tin địa chỉ, trụ sở chính của công ty
  • Chi nhánh 2: Điền địa chỉ chi nhánh 2 của công ty (nếu không có, bạn có thể thay bằng câu giới thiệu ngắn về công ty)
  • Chi nhánh 3: Điền địa chỉ chi nhánh 3 của công ty (nếu không có, bạn có thể thay bằng câu giới thiệu ngắn về công ty)

Bước 5: Bấm Lưu thay đổi để hoàn thành.

Hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn đăng bài viết tại chuyên trang VIPNhanh

ChatNhanh tại: https://muabannhanh.com/ChamSocKhachHang

Hướng Dẫn Cập Nhật Thông Tin Chân Trang Chuyên Trang Vipnhanh

Hướng dẫn cập nhật Thông tin chân trang chuyên trang VIPNhanh

Huyền Nguyễn
Tin mới nhất
Tin xem nhiều