Hướng Dẫn Gắn Liên Kết Mạng Xã Hội Về Chuyên Trang Vipnhanh

Cập nhật các thông tin liên kết mạng xã hội tại chân trang chuyên trang VIPNhanh.

Bước 1: Đăng nhập chuyên trang VIPNhanh

Đăng nhập chuyên trang VIPNhanh chỉ với 5 bước đơn giản.

Chi tiết tại: Hướng dẫn đăng nhập chuyên trang VIPNhanh

Bước 2: Truy cập tab Cài đặt chọn Cài đặt

Truy cập tab Cài đặt chọn Cài đặt

Bước 3: Chọn tab Kết nối xã hội

Chọn tab Kết nối xã hội

Bước 4: Cập nhật các link mạng xã hội

Cập nhật các link mạng xã hội

Bước 5: Bấm Lưu thay đổi để hoàn tất.

Hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn đăng bài viết tại chuyên trang VIPNhanh

ChatNhanh tại: https://muabannhanh.com/ChamSocKhachHang

Hướng Dẫn Gắn Liên Kết Mạng Xã Hội Về Chuyên Trang Vipnhanh

Hướng dẫn gắn liên kết mạng xã hội về chuyên trang VIPNhanh

Huyền Nguyễn
Tin mới nhất
Tin xem nhiều