459.324 tin đăng 435.729 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Phần mềm quản lý bán hàng là gì?

Đã xem: 570

Phầm mềm quản lý bán hàng là công cụ ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp giải pháp thương mại điện tử tối ưu vào công tác quản lý đơn hàng, sản phẩm, quản lý kho, nhà cung cấp, quản lý nhân viên cũng như giám sát hoạt động kinh doanh mỗi ngày.

Trong thực tế hoạt động kinh doanh, 2 nhóm ngành kinh doanh sản phẩm & kinh doanh dịch vụ chiếm phần lớn, theo đó, phần mềm quản lý bán hàng được phát triển theo đó.

E POS & S POS MuaBanNhanh

Tại MuaBanNhanh, phần mềm quản lý bán hàng được phát triển dựa trên 2 nhóm ngành kinh doanh, với:

E POS - Ecommerce POS Phần mềm Quản lý bán hàng miễn phí
Nhóm ngành Thương mại điện tử (Xử lý đơn hàng, In Bill, Phiếu Giao hàng, Thêm sản phẩm, Đồng bộ sản phẩm từ MuaBanNhanh.com)
S-POS - Service POS Phần mềm Quản lý bán hàng miễn phí
Nhóm ngành Dịch vụ (Xử lý đơn hàng, In hóa đơn, Phiếu giao hàng, Thêm dịch vụ, Đồng bộ dịch vụ từ MuaBanNhanh.com)

Phần mềm quản lý bán hàng là gì?

Tìm hiểu về phần mềm quản lý bán hàng

Huyền Nguyễn