876.564 tin đăng 419.206 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Thông báo không duyệt đăng các thiết bị kích sóng điện thoại di động không được cấp chứng nhận và công bố hợp quy không được duyệt đăng

Đã xem: 96

Xin lưu ý đến các thành viên và đội ngũ duyệt tin MuaBanNhanh: Do yêu cầu từ phía cơ quan chức năng và các quy định pháp luật hiện hành về quy định gỡ bỏ các thiết bị kích sóng điện thoại di động không được cấp chứng nhận và công bố hợp quy.

Cụ thể, gỡ bỏ các thiết bị kích sóng điện thoại di động không được cấp chứng nhận và công bố hợp quy trên website MuaBanNhanh.com.

Phạm vi: tất cả các thiết bị vi phạm có tên/ký hiệu như sau:

 • Booster YX520-I
 • Bộ khuếch đại sóng điện thoại GSM-950;
 • Bộ khuếch đại sóng Repeater C10;
 • Bộ khuếch đại sóng điện thoại GSM-960;
 • Thiết bị tăng sóng điện thoại GSM980;
 • Thiết bị kích sóng SHOHO REPEATER950;
 • Thiết bị kích sóng SHOHO REPEATER900;
 • Thiết bị kích sóng SHOHO REPEATER900i;
 • Thiết bị kích sóng 2 băng tần10C-GD-(10DB);
 • Thiết bị kích sóng 2 băng tần15C-GD-(10-20DB);
 • Thiết bị kích sóng 2 băng tần20C-GD-(15-20DB);
 • Thiết bị kích sóng 2 băng tần33C-GD-(33DB);
 • Thiết bị kích sóng Shoho Repeater DualBand GSM 90;
 • Thiết bị khuếch đại GSM 3G
 • Bộ kích sóng di động 3G ATNJ-GM-80-27cho tòa nhà;
 • Bộ kích sóng di động 3G GSM/3G KW20L-GW;
 • Bộ kích sóng di động 2G GSM/2G 980.
 • Khuếch đại tín hiệu GSM AMPLITEC10C-GD/20C-GD/24C-GD/27C-GD/33C-GD;
 • Khuếch đại tín hiệu GSM và 3G AMPLITEC10T-GD/20T-GD/27T-GD;
 • Khuếch đại tín hiệu SHOHO PLUSC10B/SHOHO REPEATER 900/SHOHO 900 PLUS/ SHOHO PLUS C10H/ SHOHO PLUS C10/SHOHOPLUS C20C/SHOHO DUAL BAND 23D PLUS/SHOHO REPEATER 970/SHOHO REPEATER 900.

Vừa qua, Mua Bán Nhanh đã rà soát và tiến hành xóa toàn bộ sản phẩm có tên/ký hiệu trên website MuaBanNhanh.com. Các tin đăng sản phẩm có tên/ký hiệu trên sẽ không được duyệt đăng tại website MuaBanNhanh.com.

Rất mong nhận được sự hợp tác giữa các thành viên MuaBanNhanh.com.

Trân trọng!

Thông báo không duyệt đăng các thiết bị kích sóng điện thoại di động không được cấp chứng nhận và công bố hợp quy không được duyệt đăng

Thông báo không duyệt đăng các thiết bị kích sóng điện thoại di động không được cấp chứng nhận và công bố hợp quy không được duyệt đăng

Huyền Nguyễn