459.324 tin đăng 435.944 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Thông cáo về việc MuaBanNhanh.com không còn là sàn thương mại điện tử mà chuyển đổi thành trang quảng cáo giới thiệu hàng hoá, xúc tiến thương mại

Đã xem: 841
Về sự thay đổi kể từ 22/12/2022, MuaBanNhanh.com không còn là sàn thương mại điện tử mà thay đổi thành trang quảng cáo giới thiệu hàng hoá, xúc tiến thương mại.

Do tình hình tài chính và đánh giá hiện trạng so với các website cùng ngành. Công ty quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh, đầu tư cho website MuaBanNhanh.com trở thành trang quảng cáo giới thiệu hàng hoá, xúc tiến thương mại.

Theo đó, các tính năng đặt hàng, quản lý đơn hàng, giao nhận, ChatNhanh thông qua MuaBanNhanh.com đã ngừng hỗ trợ, thay vào đó, tính năng chat Zalo trực tiếp với người bán được cập nhật.

Việc chuyển đổi mô hình kinh doanh như trên, giúp MuaBanNhanh tập trung nguồn lực có hạn của mình cho giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là "Quảng Cáo Mua Bán Hàng Online Mua Bán Nhanh".

Cụ thể những vấn đề sau đây chúng tôi đang tập trung nỗ lực chuyển đổi:

1. Dừng tính năng ChatNhanh, chuyển sang hỗ trợ kết nối người bán và người mua qua ứng dụng Zalo

2. Dừng tính năng Đặt hàng trực tuyến, Quản lý đơn hàng trên MuaBanNhanh.com, theo đó, hoạt động mua bán diễn ra theo thỏa thuận giữa người bán và người mua thông qua trao đổi điện thoại, nhắn tin hoặc đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng người bán. MuaBanNhanh không lưu trữ các thông tin về giao dịch đặt hàng, thông tin số lượng đơn hàng, giá trị đơn hàng, doanh thu bán hàng của người bán.

Bằng thông báo này, chúng tôi chính thức chia sẻ thông tin đến các thành viên, rất mong nhận được sự đồng hành cùng MuaBanNhanh.com từ các bạn.

Trân trọng.

Thông cáo về việc MuaBanNhanh.com không còn là sàn thương mại điện tử mà chuyển đổi thành trang quảng cáo giới thiệu hàng hoá, xúc tiến thương mại

Thông cáo về việc MuaBanNhanh.com không còn là sàn thương mại điện tử mà chuyển đổi thành trang quảng cáo giới thiệu hàng hoá, xúc tiến thương mại

Huyền Nguyễn