Hướng Dẫn Trỏ Tên Miền Riêng Về Chuyên Trang Vipnhanh

Hướng dẫn trỏ tên miền về chuyên trang VIPNhanh của bạn.

Bước 1: Đăng nhập chuyên trang VIPNhanh

Đăng nhập chuyên trang VIPNhanh chỉ với 5 bước đơn giản.

Chi tiết tại: Hướng dẫn đăng nhập chuyên trang VIPNhanh

Bước 2: Truy cập tab Cài đặt chọn Config Domain

Truy cập tab Cài đặt chọn Config Domain

 

Bước 3: Cập nhật thông tin Config Domain

 • Bật trạng thái từ Off sang On
 • Điền tên Domain
 • Chọn Save để tạo giá trị bảng ghi

Điền thông tin Config Domain

Nếu bạn tự mua domain, vui lòng xem tiếp Bước 4.

Nếu bạn đặt mua domain qua MuaBanNhanh, vui lòng xem tiếp Bước 5.

 

Bạn được lợi ích gì từ dịch vụ tư vấn chọn tên miền VIPNhanh?

Tham khảo tại: Dịch vụ tư vấn chọn tên miền VIP Nhanh

Bước 4: Truy cập trang quản lý domain của bạn

Ví dụ với nhà đăng ký tên miền (domain) website là PA

Truy cập trang quản lý domain của bạn

Sử dụng thông tin về tạo giá trị bản ghi như sau:

Dành cho Root Domain - yourdomain.com

 • Record Type/Loại: A > Host @ > Giá trị/Địa chỉ IP Address: 103.42.57.83
 • Loại Record: CNAME  > Host:  www >> Giá trị: yourdomain.com

Dành cho Sub Domain - subname.yourdomain.com

 • Record Type/Loại: A > Host subname > Giá trị/Địa chỉ IP Address: 103.42.57.83

Lưu lại giá trị bản ghi để hoàn tất.

Bước 5: Gửi email hỗ trợ domain về: info@muabannhanh.com

Tiêu đề email: Hỗ trợ trỏ Domain Tên domain > số điện thoại tài khoản MuaBanNhanh

Nội dung email: 

 • Trang VIPNhanh: xxx.vipnhanh.com
 • Domain: yourdomain.com (tên miền website)
 • Ảnh chụp màn hình hoàn thành Bước 3

Nhân viên MuaBanNhanh sẽ hỗ trợ bạn việc chuyển đổi tên miền chuyên trang VIPNhanh cho bạn!

Lưu ý: sau khi trỏ domain xong, bạn vui lòng kiểm tra lần lượt:

 • Kiểm tra 1: Check domain website của bạn - yourdomain.com - đã hoạt động hay chưa
 • Kiểm tra 2: Bấm check từ link xxx.VIPNhanh.com có tự động redirect về domain website mới hay chưa.

 

Hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn đăng bài viết tại chuyên trang VIPNhanh

ChatNhanh tại: https://muabannhanh.com/ChamSocKhachHang

Hướng Dẫn Trỏ Tên Miền Riêng Về Chuyên Trang Vipnhanh

Hướng dẫn chuyển đổi tên miền chuyên trang VIPNhanh

Huyền Nguyễn
Tin mới nhất
Tin xem nhiều