7.436.384 tin đăng mua bán và 1.958.473 thành viên
62 Đã xem chi tiết
Cấp sỉ cây cừ tràm, cấp cây cừ tràm đóng cọc công trình Cấp sỉ cây cừ tràm, cấp cây cừ tràm đóng cọc công trình Cấp sỉ cây cừ tràm, cấp cây cừ tràm đóng cọc công trình + 6
Cây cừ tràm là một loại cây thường được tìm thấy ở các vùng cửa sông, bãi cát ven biển, và khu vực... Xem thêm
1 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 5m gốc 10-12cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
2 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 3m gốc 6-8cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
3 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 4m gốc 6-8cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
1 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 3m gốc 9-11cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
1 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 3m gốc 10-12cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
1 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 4.5m gốc 8-10cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
1 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 4m gốc 9-11cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
1 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 3m gốc 12-14cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
0 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 4m gốc 10-12cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
1 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 4.5m gốc 10-12cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
1 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 4m gốc 12-14cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
3 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 4m gốc 8-10cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
5 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 3m gốc 7-9cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
4 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 3m gốc 8-10cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
6 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 3.7m gốc 7-9cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
2 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 4.5m gốc 9-11cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
5 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 5m gốc 9-11cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
3 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 4.5m gốc 12-14cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm
15 Đã xem chi tiết
Cừ tràm 5m gốc 12-14cm - Vựa cừ tràm TPHCM
Bamboo Việt Art - nhà phân phối sỉ vật liệu tre trúc, cừ tràm, đước • Giao sỉ đến các đại lý cửa... Xem thêm